Ambieer je een internationale functie in het bedrijfsleven of wil je een Engelstalige vervolgopleiding doen, dan is een hoog niveau van het Engels vereist. Petra’s Taaltrainingen biedt je een Cambridge training op maat. Ook als je dyslexie hebt en het leren van Engels lastig vindt, dan kan dyslexiecoach Petra je helpen met de juiste aanpak!

Petra’s Taaltrainingen biedt alle niveautrainingen Cambridge English aan; zowel General English als Business English.

Maar waarom dan kiezen voor een Cambridge training bij Petra’s Taaltrainingen?

Daar zijn vele redenen voor:

  • de docent werkt met de Engelse fonetische klanken en je leert als student hoe je dit klanksysteem kunt gebruiken, zodat je zelf de uitspraak van ieder woord kunt opzoeken en zelf mondeling de uitspraak kunt oefenen. Dan ben je niet meer afhankelijk van de docent om nieuwe woorden te leren uitspreken
  • de docent is ook dyslexiecoach: heb je problemen met de klankteken koppeling dan kan de docent je helpen met het aanleren van strategieën om het leren van het Engels makkelijker te maken en je met zelfvertrouwen aan de slag kunt; het leren van woordjes gaat je een stuk makkelijker af
  • je leert wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Engelse zinsstructuur, zodat je zelf kunt controleren of jouw geschreven stukken grammaticaal correct zijn
  • je leert welk woordgebruik passend is bij welke situatie. Hierbij kun je denken aan het voeren van een sollicitatiegesprek, iemand verzoeken iets voor jou te doen, je mening te geven tijdens een vergadering of een afspraak te maken per telefoon
  • de docent werkt met veel beeldmateriaal om de uitleg te ondersteunen
  • de docent werkt met effectieve lees-, luister- en spreekstrategieën die ook toegepast kunnen worden voor andere studies en werkzaamheden: bijvoorbeeld als je veel Engelse studieboeken moet lezen en colleges en/of presentaties in het Engels zijn
  • je leert de Engelstalige grammaticale terminologie, zodat je jezelf kunt corrigeren
  • de opdrachten in de cursus zijn gericht op het spreken en schrijven van de Engelse taal in levensechte situaties en de inhoud van de thema’s is hier ook op afgestemd

Waarin onderscheidt Petra’s Taaltrainingen zich?

Iedere training is maatwerk met 100% aandacht voor jouw leerdoelen, tempo en niveau gebaseerd op de Cambridge trainingen. Onderstaand vind je twee voorbeelden van een maatwerktraining.

Training Business English niveau B1

In deze training worden 12 zakelijke thema’s behandeld. Een paar voorbeelden hiervan zijn: wat houdt jouw werk in, vergaderen, op zakenreis gaan, solliciteren, presenteren van het bedrijf, producten en diensten, gezondheid en veiligheid, organiseren van een congres. Per thema oefen je met de onderdelen: schrijven, luisteren, spreken en lezen. Daarbij leer je zakelijke woordenschat, grammatica en vult de docent deze cursus aan met veel informeel en formeel Engels. Daarbij kun je denken aan synoniemen, spreekwoorden en gezegden.

Bovendien bereidt de docent jou uitstekend voor op het examen. De examentraining is bij de prijs inbegrepen. In de training wordt veel spreekvaardigheid en uitspraak geoefend. In deze training is de grammatica geïntegreerd en de focus ligt op mondelinge communicatie. Daarnaast maken rollenspellen een belangrijk onderdeel van de training uit waarbij de geleerde woordenschat en grammatica geoefend wordt.

Ook doe je veel schriftelijke opdrachten: een CV opstellen, een sollicitatiebrief schrijven, een uitnodiging accepteren, een afspraak bevestigen, een persbericht maken, een klachtenbrief opstellen, een voortgangsrapportage maken en een contract opstellen.

De inhoud van de training is maatwerk en wordt aangepast aan de thema’s en vaardigheden die jij nodig hebt voor je werk of studie.

Conversatie beginnerstraining Engels

Voor de training conversatie Engels werk ik met een communicatieve methode die echt gericht is op volwassenen en waarin voornamelijk spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid behandeld worden. Je doet ook verschillende schrijfopdrachten. In deze training leer je ook veel over de cultuur en het dagelijks leven in verschillende Engelstalige landen. In ieder hoofdstuk leer je woorden en zinnen die je meteen in een echt gesprek kunt toepassen. Alleen de belangrijkste grammatica wordt heel luchtig aangeboden en daar ligt niet de nadruk op. Maar je leert de grammatica wel op zo’n manier, zodat jij je zowel mondeling als schriftelijk op een goed niveau in het Engels uit kunt drukken.

Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: mensen begroeten, jezelf voorstellen, vertellen over je dagelijks leven/hobby’s/werk/familie, boodschappen doen, eten en vakantie. Per hoofdstuk leer je nieuwe woorden en uitdrukkingen. Er worden tijdens de training veel rollenspellen gedaan. Voorbeelden hiervan zijn: telefoneren, de weg vragen, zich verontschuldigen, het spellen van je naam en adres, iemand uitnodigen en iemand feliciteren. Het is een leuke training met veel verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Ook vertelt de docent bij deze training over de Engelse cultuur die bij een bepaald hoofdstuk hoort. Ook besteedt de docent veel aandacht aan de uitspraak en het leren durven praten in het Engels.