Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Als u effectiever kunt communiceren in het Duits met uw Duitstalige zakenpartners bouwt u een betere relatie met hen op. U bent interessanter voor werkgevers die actief zijn in Duitstalige landen. Petra’s Taaltrainingen helpt u hierbij met een Goethe-Institut DaF maatwerktraining Duits!

Maar waarom dan kiezen voor een Goethe-Institut DaF (Deutsch als Fremdsprache) training bij Petra’s Taaltrainingen?

Daar zijn vele redenen voor:

 • je alle niveautrainingen bij Petra’s Taaltrainingen kunt volgen; zowel algemeen Duits als zakelijk Duits
 • de docent native speaker is en je alle ins en outs van de Duitse grammatica uitleggen kan
 • je de grammatica op een effectieve manier leert toepassen, zodat je inzicht hebt in de grammatica en niet alle rijtjes uit je hoofd hoeft te leren
 • je leert wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Duitse zinsstructuur, zodat je zelf kunt controleren of jouw geschreven stukken grammaticaal correct zijn
 • de docent is ook dyslexiecoach: heb je problemen met de klankteken koppeling dan kan de docent je helpen met het aanleren van strategieën om het leren van het Engels makkelijker te maken en je met zelfvertrouwen aan de slag kunt; het leren van woordjes gaat je een stuk makkelijker af
 • je leert welk woordgebruik passend is bij welke situatie. Hierbij kun je denken aan het voeren van een sollicitatiegesprek, iemand verzoeken iets voor jou te doen, je mening te geven tijdens een vergadering of een afspraak maken per telefoon
 • de docent werkt met effectieve lees-, luister- en spreekstrategieën die ook toegepast kunnen worden voor andere studies en werkzaamheden
 • de docent met veel beeldmateriaal werkt om de uitleg te ondersteunen
 • je leert de Duitse grammaticale terminologie, zodat je jezelf kunt corrigeren
 • de opdrachten in de training zijn gericht op het spreken en schrijven van de Duitse taal in levensechte situaties en de inhoud van de thema’s is hier ook op afgestemd

Waarin onderscheidt Petra’s Taaltrainingen zich?

Iedere training is maatwerk met 100% aandacht voor jouw leerdoelen, tempo en niveau gebaseerd op de Goethe-Institut DaF (Deutsch als Fremdsprache) trainingen. Onderstaand vind je drie voorbeelden van een maatwerktraining.

Training basisgrammatica Duits

De training bestaat uit de lesstof van de training basisgrammatica Nederlands. Daarna wordt begonnen met het ontleden van de zinnen met het toepassen van de Duitse naamvallen. Daarna worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • 1e, 2e, 3e en 4e naamval
 • de hulpwerkwoorden: haben, sein en werden en de lijdende vorm
 • het bepaald en onbepaald lidwoord (der- Gruppe en de ein-Gruppe)
 • het zwakke werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd, in de onvoltooid verleden tijd en in de voltooid tegenwoordige tijd
 • voorzetsels met 2e, 3e, 3e of 4e en 4e naamval
 • het persoonlijk voornaamwoord in de 1e, 2e, 3e en 4e naamval
 • het wederkerend voornaamwoord in de 3e en 4e naamval
 • het bezittelijk voornaamwoord
 • het sterke werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd, in de onvoltooid verleden tijd en in de voltooid tegenwoordige tijd
 • onregelmatige werkwoorden en modale werkwoorden
 • het bijvoeglijk naamwoord in de 1e, 2e, 3e en 4e naamval (na de der-Gruppe, ein-Gruppe of zonder de der-Gruppe/ein-Gruppe
 • trappen van vergelijking: vergrotende trap en de overtreffende trap
 • het zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord
 • het zelfstandig naamwoord: de geslachten der, die of das en het meervoud van de regelmatige zelfstandige naamwoorden en met meervoud van onregelmatige zelfstandige naamwoorden
 • het zwakke zelfstandige naamwoord (der Herr, des Herrn enz.)
 • het telwoord: hoofdtelwoord, rangtelwoord en breuken
 • het vragend voornaamwoord in de 1e, 2e, 3e en 4e naamval
 • het betrekkelijk voornaamwoord in de 1e, 2e, 3e en 4e naamval
 • Duitse werkwoorden met haben en sein
 • het verschil tussen de Nederlandse werkwoorden en Duitse werkwoorden met hebben en zijn
 • werkwoorden met 1e, 2e, 3e en 4e naamval
 • het gebruik van de infinitief (hele werkwoord)
 • de aanvoegende wijs (Konjunktiv): woordvolgorde in het Duits: waar staan de werkwoorden zowel in hoofdzinnen als in bijzinnen.

Training Duitse grammatica op niveau B2/C1

Wilt u Duits op een hoog niveau leren spreken, schrijven en luisteren dan biedt Petra’s Taaltrainingen u de kans om de volledige Duitse grammatica en de moeilijkste onderdelen van het Duits onder de knie te krijgen. De training bestaat uit de lesstof van de training grammatica zakelijk Duits voor vertalers en voor de handel, maar deze training is erop gericht om zowel schriftelijk als mondeling de grammatica correct toe te passen. Dit is dus echt een cursus voor de puntjes op de i.

Training Zakelijk Duits niveau A1

In deze training worden 8 zakelijke thema’s behandeld. Een paar voorbeelden hiervan zijn: begroeten, zichzelf voorstellen, afscheid nemen, je naam spellen, wat houdt jouw werk in, e-mails schrijven, afspraken maken, bedrijfsrondleiding geven, informele conversatie, vergaderen, op zakenreis gaan, solliciteren, presenteren van het bedrijf, de weg beschrijven en producten en diensten. Per thema oefen je met de onderdelen: schrijven, luisteren, spreken en lezen. Daarbij leer je zakelijke woordenschat die bij het thema hoort en leer je grammatica en uitspraak.

Bovendien bereidt de docent jou uitstekend voor op het zakendoen met Duitstaligen. In de training wordt veel spreekvaardigheid en uitspraak geoefend. In deze training is de grammatica geïntegreerd en ligt de focus op mondelinge communicatie. Daarnaast maken rollenspellen een belangrijk onderdeel van de training uit waarbij de geleerde woordenschat en grammatica geoefend wordt.

Ook doe je veel schriftelijke opdrachten: schrijven van informele en formele e-mails, schriftelijke wegbeschrijving, een planning maken, je werkzaamheden beschrijven, een uitnodiging accepteren, een afspraak bevestigen. De inhoud van de training is maatwerk en wordt aangepast aan de thema’s en vaardigheden die jij nodig hebt voor je werk of studie.