Wilt u in Nederland werken of studeren, dan heeft u een goede kennis van de Nederlandse taal nodig. U bent expat en u wilt goed kunnen communiceren met uw Nederlandse collega’s of u zoekt begeleiding bij de voorbereiding van uw inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 I of II.

Petra’s Taaltrainingen helpt u hierbij met een maatwerktraining NT2.

Waarom Nederlands leren?

Als je in Nederland komt wonen, werken of studeren is een goede beheersing van de Nederlandse taal een must. Het goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is nodig om goed te kunnen integreren in Nederland en om goed te kunnen functioneren in een baan. Zonder de Nederlandse taal kun je Nederland en zijn bewoners niet goed leren kennen. Daarnaast wordt in Nederland het meeste werk in het Nederlands gedaan met Nederlandstalige collega’s en klanten. Bovendien heb je als internationale student of wetenschapper met kennis van de Nederlandse taal meer kansen op een leuke baan.

Wat levert het nog meer op?

 • je kunt leuker communiceren met je collega’s of medestudenten
 • je legt makkelijker contact met Nederlanders en dit vergroot de kansen op vriendschap met Nederlanders
 • je kunt netwerken in Nederland, omdat de meeste netwerk events in het Nederlands zijn
 • het helpt om goede professionele relaties op te bouwen
 • het vergroot je sociale leven in Nederland
 • je leert de Nederlands cultuur kennen door middel van de Nederlandse taal: je hebt beter inzicht in de cultuur
 • het Nederlands is een mooie taal en hierdoor kunt u genieten van de Nederlandse literatuur, films, muziek, dans en theater

Kortom: het leren van Nederlands is een investering in uw toekomst!

Nederlands voor anderstaligen

Alle NT2 trainingen starten met de basisgrammatica Nederlands: zinsontleden, woordbenoemen en de basistijden.

Waarom zou je dit moeten leren? Bij het leren van een vreemde taal zul je altijd het onderdeel grammatica nodig hebben. Grammatica komt in alle vier de onderdelen van een vreemde taal leren voor: spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Je hebt de grammatica nodig om de structuur van de Nederlandse taal te begrijpen en om die in het Nederlands toe te passen. Als je eenmaal de structuur van het Nederlands begrijpt met de bijbehorende terminologie is Nederlands leren makkelijker. Dan heb je een basis waarmee je de nieuwe taal beter kunt leren en de verschillen en overeenkomsten leert zien en begrijpen. Ook kun je de verschillen en overeenkomsten met je moedertaal leren.

Waarom dan kiezen voor een NT2-training bij Petra’s Taaltrainingen?

Alle trainingen bij Petra’s Taaltrainingen zijn maatwerk. De docent biedt de trainingen ook in het Engels, Duits of Spaans aan en jij leert de verschillen tussen de Nederlandse taal en bijvoorbeeld de Engelse taal op het gebied van grammatica en woordgebruik. Wat zeg je in een bepaalde situatie in het Engels, maar hoe zeg je hetzelfde in het Nederlands. De docent sluit de training aan op de kennis die jij al hebt van een taal die jij al beheerst. Bij Petra’s Taaltrainingen zijn dit: Duits, Engels, Nederlands, Frans of Spaans.

De volgende trainingen worden aangeboden:

 • Grammatica
 • Spelling
 • Communicatie Nederlands voor beginners A1 / A2
 • Staatsexamentrainingen NT2-I en NT2-II
 • Uitspraaktraining
 • Nederlandse Spreekwoorden en Gezegden
 • Zakelijk Nederlands
 • Leesvaardigheid met uitbreiding woordenschat
 • Schrijfvaardigheid
 • Zakelijk Nederlands voor vergevorderde anderstaligen (niveau C1)

Een voorbeeldtraining is:

Training communicatie Nederlands op niveau A1

De training bestaat uit tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een thema. Een paar thema’s zijn: kennismaken en begroeten, het dagelijks leven, beroepen, eten en drinken, kleding en de weg vragen.

Tijdens de training worden veel communicatieve oefeningen gedaan. Ook wordt er veel luistervaardigheid geoefend. De docent vult de training aan met Nederlandse uitdrukkingen en woordenschat die bij het thema horen. Deze training is ook met extra grammatica te volgen. Bovendien vertelt de docent over de Nederlandse cultuur die bij de thema’s hoort en wordt er aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en het land van oorsprong van de cursist. De docent besteedt veel aandacht aan het leren durven praten in het Nederlands. Met de vele lees- en luisterteksten leer je veel nieuwe woorden in een duidelijke context. Tot slot wordt er veel uitspraak tijdens de les geoefend waarbij gelet wordt op intonatie en waar het accent ligt.

Zakelijk Nederlands voor Anderstaligen op niveau B1

De training is gericht op mondelinge communicatie. Er worden 5 thema’s behandeld: cultuur, telefoneren, presenteren, vergaderen en onderhandelen. Ieder thema bestaat uit 2 lessen waarin de volgende onderdelen aangeboden worden: leesteksten, vocabulaire, luisterfragmenten, spreekopdrachten en schrijfopdrachten.